School Calendars

8 Day Rotation Schedule

Bell Schedule

68 mins

½ = 34

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8

Block 1

8:45-9:53

½ =  9:19

A1 B1 C2 A3 B3 C4 A5 B5

Block 2

9:58-11:06

½ = 10:32

C1 A2 B2 C3 A4 B4 C5 E5
Block 3 

11:11-12:49

1st lunch

11:11-11:41

Class meets

11:41-12:49

D1 H2 F2 E2 G3 D4 H5 F5
2nd lunch

11:43-12:13

Class meets

11:11-11:43 and

        12:13-12:49

3rd lunch

12:19-12:49

Class meets

11:11-12:19

Block 4

12:54-2:02

½ = 1:28

H1 G1 D2 F3 E3 H4 E4 G5

Block 5

2:07-3:15

½  = 2:41

F1 E1 G2 H3 D3 F4 G4 D5

Activity Advisory Bell Schedule

61 mins

½ = 31

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8

Block 1

8:45-9:46

½ = 9:16

A1 B1 C2 A3 B3 C4 A5 B5

Block 2

9:51-10:52

½ = 10:22

C1 A2 B2 C3 A4 B4 C5 E5
Block 3 

10:57-12:28

1st lunch

10:57-11:27

Class meets

11:27-12:28

D1 H2 F2 E2 G3 D4 H5 F5
2nd lunch

11:27-11:57

Class meets

10:57-11:27 and

        11:57-12:28

3rd lunch

11:58-12:28

Class meets

10:57-11:58

 

12:33-1:03  ACTIVITY / ADVISORY BLOCK  

Block 4

1:08-2:09

½ = 1:39

H1 G1 D2 F3 E3 H4 E4 G5

Block 5

2:14-3:15

½ = 2:45

F1 E1 G2 H3 D3 F4 G4 D5

First Wednesday Schedule

42 mins

½ = 21

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8

Block 1

8:45-9:27

½ =  9:06

A1 B1 C2 A3 B3 C4 A5 B5

Block 2

9:32-10:14

½ = 9:53

C1 A2 B2 C3 A4 B4 C5 E5

Block 3

10:19-11:11

includes 10 min mask break

D1 H2 F2 E2 G3 D4 H5 F5

Block 4

11:16-11:58

½ = 11:37

H1 G1 D2 F3 E3 H4 E4 G5

Block 5

12:03-12:45

½  = 12:24

F1 E1 G2 H3 D3 F4 G4 D5